Aktuálne

    

                                                                

cyklus celodenných seminárov pre ženy

SEDEM KLENOTOV ŽENY  2016

                                                                                    september 2016-február 2017
                                                                                          Yoga house Bratislava 
                                                  

Cyklus pozostáva zo siedmych na seba nadväzujúcich celodenných seminárov, 
v sobotu v čase od 10.00 do 19.00 hod. 

3.september 2016 - Prebúdzanie divošky
8.október 2016 - Láskyplné srdce
5.november 2016 - Múdrosť kňažky
17.december 2016 - Odovzdávanie
14.január 2017 - Prijímanie
4.február 2017 - Liečenie lona
25.február 2017 - Tanec bohynePočas jednotlivých seminárov si dovolíme zostúpiť hlbšie k sebe samej, prostredníctvom tantrajógy , starobylého tantrického cvičenia Mohendžodáro a zážitkových programov inšpirovaných archetypom 
Divokej ženy z knihy Ženy, ktoré behali z vlkmi.
Dôležitou súčasťou jednotlivých celodenných seminárov bude neustále prehlbovanie spojenia s oblasťou lona- prostredníctvom posilňovania a dynamiky panvového dna či jemných meditácií a vizualizácií vhodných na zvedomovanie a liečenie panvových orgánov. Takto sa spoločne naučíme vyživovať svoje telo zvnútra našej panvy a vďaka dynamike panvového dna precítime prekrvenie a energetizovanie lonovej oblasti, čím môžeme predísť množstvu zápalových či chronických ochorení panvových orgánov, napomôcť plodnosti, úprave hormonálnej nerovnováhy či odstráneniu problémov 
súvisiacich s menštruačným cyklom.

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou jednotlivých seminárov bude práca so spontánnym pohybom tela -prostredníctvom intuitívneho tanca či aktívnych Osho meditačných techník ( kundalini,chakra dance, 
gaurishankar, chakra sounds,no dimension), ale i jemné tantrické techniky, meditácie, dychové cvičenia, no i hlbinné „katarzné“ programy na uvoľnenie vlastných nepoznaných či potlačených emócií, individuálna 
práca, práca vo dvojici i so skupinou, zdieľanie a oslava svojej ženskej cesty a tvorivej životnej sily v bezpečnom prostredí ženského kruhu a v prirodzených ženských rituáloch.

Cyklus celodenných seminárov Sedem Klenotov Ženy prebieha ako uzatvorený cyklus, čo znamená, že počas rozbehnutého cyklu už nie je možné sa do skupiny 
pridať. Týmto opatrením sa usilujeme o vytvorenie dôverného prostredia pre spirituálnu prácu žien v skupine a bezpečného priestoru na prehĺbenie vzájomných vzťahov a kontaktov.

Prvé celodenné stretnutie - seminár Prebúdzanie Divošky je vstupným seminárom pre celý cyklus Sedem klenotov ženy a je pre jeho absolvovanie veľmi dôležitý.
Seminár Prebúdzanie Divošky je možné ešte absolvovať jednorázovo (samostatne), od druhého stretnutia - seminára Láskyplné srdce - sa skupina uzatvára.

Prvý zo seminárov cyklu Sedem klenotov ženy celodenný seminár Prebúdzanie Divošky sa uskutoční v sobotu 5.marca 2016 v priestore Yoga House v Bratislave - Starom meste

Seminármi SEDEM KLENOTOV ŽENY sprevádza Tereza Ruth
certifikovaná lektorka Mohendžodáro tantrajógy pre ženy,
katarzných meditačných techník a liečivých ženských kruhov

Cena:
SEDEM KLENOTOV ŽENY cyklus 7 celodenných seminárov : 245 Eur (7 x 35 Eur)
PREBÚDZANIE DIVOŠKY celodenný seminár 45 Eur - samostatný vstup

Kde: 
Yoga House, Panenská 33, Bratislava

prihlasovanie : laloba.skupina@gmail.com

 

ŽENA a vedomé milovanie

víkendový seminár pre ženy
9.-11.september LOVINKA
V tomto období, kedy sa my, ženy navraciame späť ku svojim ozajstným koreňom, kedy nanovo pomenúvame a znovu uchopujeme svoju silu, kedy si konečne naplno dovoľujeme otvoriť svoje srdce dôvere v mnohotvárnosť a premenlivosť skutočného života, prichádza téma vedomej sexuality ako veľmi aktuálna a kľúčová. 

Keď začíname nanovo cítiť a oslavovať svoje telo, rozpoznávať jeho skutočné potreby a túžby, je celkom prirodzené, že práve oblasť sexuality nám túto tému ako jedno z prvých miest veľmi jasne a priam nekompromisne zrkadlí. 

Na akt milostného spojenia začíname nazerať ako na možnosť mocného spirituálneho prepojenia jednak so svojim partnerom, no predovšetkým so sebou samou. Už nám nestačí spôsob a forma, v akej sme doteraz svoju sexualitu prežívali, cítime potrebu prehlbovania a seba objavovania a čoraz viac si uvedomujeme potenciál vzájomného liečenia a podpory. Nie vždy však zostávame zo strany svojho partnera pochopené a často krát dokonca narážame na pocit odmietnutia až odporu. Čo však mnohokrát býva ešte bolestnejšie je uvedomenie si, že my samé sa z ťažko pomenovateľných príčin nedokážeme o svojich skutočných potrebách a túžbach zrozumiteľne a jasne vyjadriť. Zastavuje nás zvláštny pocit neistoty, hanby, strachu a odmietnutia, no pritom v hĺbke svojho srdca už veľmi dlho cítime, že práve teraz je ten čas, aby sme všetkému, čo je v tejto téme pre nás staré, nepotrebné až zničujúce povedali jasné nie a tým iba napomohli všetko vystavať nanovo a vedome. Jednak v záujme liečenia nás samých, no takisto v záujme svojho partnerstva, svojich predkov a napokon Zeme ako takej...Je Čas.

Počas tohto víkendu vytvoríme bezpečný priestor pre cestu hlbokého liečenia našej intimity - pre cestu, na ktorej sa k nám môžu vrátiť rôzne staré zranenia, pocity hnevu, strachu, hanby, seba odmietania či obviňovania nás alebo svojho partnera. Vykročiť na túto cestu potrebuje každá z nás sama za seba, avšak vedomá podpora ostaných žien a transformačná skúsenosť uložená hlboko v našom tele nám na konci cesty prinesie poznanie, že liečivá premena všetkých vnútorných zranení a bolestí v neochvejný pocit vďačnosti a radosti z krásy života je naozaj možná.

Pracovať budeme prostredníctvom intuitívneho pohybu tela, špeciálnych tantrických dychových techník a meditácií podporujúcich zámer vedomej sexuality, očistných rituálov a divotancov, posvätného obradu seba prijatia či iných cvičení.

Stretnutím sprevádzajú Tereza Ruth a Marcela Berith:

Tereza Ruth - dlhodobo vedie kurzy Mohendžodáro tantrajógy pre ženy a vlastné celodenné zážitkové semináre SEDEM KLENOTOV ŽENY, večerné "divotancovačky" (tanečno-pohybové meditácie) – BAUBO - Divotance Ženskej Duše a víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s mnohotvárnosťou živej ženskej podstaty - Vnútornej Ženy/Bohyne. Stále viac sa cíti volaná „esenciou Divokej ženy- Divošky“ v každej žene a posilnenie a udržanie spojenia s ňou vníma ako úžasnú príležitosť k hlbokej osobnej transformácii pre každú z nás... a v tomto duchu vedie aj svoje semináre... www.tereza-ruth.webnode.sk

Marcela Berith - venuje sa arteterapii a pohybovo-tanečnej terapii. Je sprievodkyňou Intuitívnym Tancom (Tanec Vlčice, Intuitívny tanec Divokej Ženy, Tanec LUNY) a rôznymi tanečno-pohybovými meditáciami. Ukazuje ženám na ceste za svojou pravou podstatou kde sídli ich sila a ako s ňou môžu obnoviť potrebné spojenie. Cesta Vlčice čiže život v pravde a zo srdca je cestou jej života, ktorú sprostredkováva ženám na svojich seminároch a workshopoch. Tiež pracuje individuálne a vedie ženy k porozumeniu odkazov ich vlastnej duše pomocou maľby a tanca. Je zakladateľkou a dušou projektu Soulart. www.soulart.sk/lektori

Miesto : LOVINKA, Cinobaňa 350
Termín : 9-11.september 2016, piatok 18.00-nedeľa 16.00

Cena : 150 eur 
cena zahŕňa sprevádzanie seminárom, ubytovanie (2 noci), strava (2x raňajky, 2xobed, 1x večera)

Prihlasovanie: laloba.skupina@gmail.com

Nové kurzy Mohendžodáro tantrajóga pre ženy od septembra  v Bratislave

 
www.openmind.sk
prihlasovanie a bližšie info: https://www.openmind.sk/Podujatia/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-tantrajoga-pre-zeny
 

Počas kurzu sa spolu naučíme posilňovať svaly panvového dna tzv. dynamikou panvového dna, vďaka ktorej sa oblasť našej panvy a vagíny (jóni) výrazne prekrvuje a energetizuje. Účinky dynamiky panvového dna nám na úrovni fyzického tela napomáhajú predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni nám účinky dynamiky panvového dna napomáhajú prehlbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily...Každý mesiac sa venujeme jednej zo štyroch základných ásan cvičenia Mohendžodáro - Príbeh Ženstva, Vnútorný zrak, Pohľad do vesmíru, Šťavnatá jóni a na záver kurzu spájame všetky štyri ásany do Materského okruhu -základnej zostavy cvičenia Mohendžodáro...
Je v našom záujme, aby sa ženy na kurze cítili uvoľnene a bezpečne a z tohto dôvodu sa snažím, aby dochádzkové kurzy prebiehali ako uzatvorené skupiny, čo znamená, že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujeme vytvoriť bezpečné prostredie pre duchovnú prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie vzájomnej dôvery a vzťahov
 
 
 

PRÁVE PREBIEHA

 

MARIPOSA  ženský kruh

pokračuje od januára i naďalej ako otvorená skupina pre ženy ktoré absolvovali kurzy Mohendžodáro či cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy
Ateliér LES  Pri Suchom mlyne Bratislava

 „Telo je ako zem. Neplatí pri ňom žiadne malo by byť. Otázkou nie je veľkosť tvaru alebo roky veku, pretože u niektorých  je to proste inak. Otázka pre divokú ženu však je, či to telo cíti, či má správne spojenie s radosťou, so srdcom, s dušou, so všetkým nespútaným. Má šťastie? Môže sa svojim  vlastným pohybom hýbať, tancovať a vlniť? Na ničom inom nezáleží.“
                                      Clarissa Pinkola Estes – La Mariposa Motýlia žena ( Ženy, ktoré behali s vlkmi)

MARIPOSA je ženský kruh  určený ženám, ktoré absolvovali kurzy Mohendžodáro  tantrajógy pre ženy či cyklus celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY , poznajú Materský okruh a majú záujem i naďalej pokračovať  v pravidelnom stretávaní a  precvičovaní  jednotlivých ásan, doplnkových cvikov ako i celej tantrajógovej zostavy, v  spoločnom kruhu žien.

Počas stretnutí budeme spoločne prehlbovať účinky jednotlivých pozícií na ich energetickej i fyzickej úrovni, v spoločnom pomenovávaní a zdieľaní svojich pocitov , doplnkovými cvikmi tantrajógy, taojógy, hathajógy či cvikmi vychádzajúcimi z inšpiratívnej ženskej literatúry (Ženské klenoty, Rudý měsíc, Kurandera),v tanečných meditáciách a v spontánnom pohybe tela.

Naďalej budeme pracovať s prepojením Materského okruhu a  archetypov  Panny, Matky, Čarodejky a Stareny ,prostredníctvom 4 základných  ásan cvičenia Mohendžodáro, vizualizácií a tanca.

Vzhľadom na to, že ženský kruh Mariposa je určený pokročilým ženám, budeme pravidelne pri niektorých cvikoch využívať prácu s energetickým vajíčkom , najmä pri posilňovaní  a dynamike panvového dna a pri jednotlivých  tantrajógových ásanach.

Mariposa prebieha ako otvorená skupina, to znamená že na rozdiel od kurzov Mohendžodaro jednotlivé stretnutia na seba priamo nenadväzujú a tak je možné navštevovať MARIPOSU  aj občasne, jednorázovo. Uprednostnenie a zvýhodnenie však ponúkame tým ženám, ktoré sa rozhodnú pre zarezervovanie si  viacerých stretnutí  vopred ( min.10).

MARIPOSA prebieha  každú stredu v čase od 18.30 do 20.30  v priestore Atelier LES v Bratislave 

   

Cena : 7 eur ( po predplatení  minimálne 10 vstupov)

           10 eur ( jednorázový vstup)

Prihlasovanie a bližšie info : laloba.skupina@gmail.com

                                              tereza.mohendzodaro@gmail.com

 

 

 
cyklus celodenných seminárov pre ženy

SEDEM KLENOTOV ŽENY  2015

práve prebieha skupina je plne obsadená a uzatvorená
nový cyklus otvárame od marca 2016

 

   nový cyklus celodenných zážitkových  seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY, ktorý otvárame už po siedmy raz,

 tentokrát  opäť v priestore Špirála v Bratislave

 

       Cyklus pozostáva zo siedmych na seba nadväzujúcich stretnutí 

       v soboty v čase od 10.00 do 19.00 hod.

                                                                                  19.september  –PREBÚDZANIE DIVOŠKY 

17.október  – LÁSKYPLNÉ SRDCE

7.november –MÚDROSŤ KŇAŽKY

19.december - ODOVZDÁVANIE

9.január – PRIJÍMANIE

30.január - RADOSTNÉ LONO

6. február – TANEC BOHYNE

Počas jednotlivých seminárov  si dovolíme zostúpiť hlbšie k sebe samej, prostredníctvom tantrajógy , starobylého tantrického cvičenia Mohendžodáro a zážitkových programov inšpirovaných archetypom Divokej ženy z knihy Ženy, ktoré behali z vlkmi.

Dôležitou súčasťou jednotlivých celodenných seminárov bude neustále prehlbovanie spojenia s oblasťou lona- prostredníctvom  posilňovania a dynamiky panvového dna či jemných meditácií a vizualizácií vhodných na zvedomovanie a  liečenie panvových orgánov. Takto sa spoločne naučíme vyživovať svoje telo zvnútra  našej panvy  a vďaka dynamike panvového dna precítime prekrvenie a energetizovanie lonovej oblasti, čím môžeme predísť množstvu zápalových či chronických ochorení panvových orgánov, napomôcť plodnosti, úprave hormonálnej nerovnováhy či odstráneniu problémov súvisiacich s menštruačným cyklom.

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou jednotlivých seminárov bude práca so spontánnym pohybom tela -prostredníctvom intuitívneho tanca či aktívnych Osho meditačných techník ( kundalini,chakra dance, gaurishankar, chakra sounds,no dimension), ale i jemné tantrické techniky, meditácie, dychové cvičenia, no i hlbinné „katarzné“ programy na uvoľnenie vlastných nepoznaných či potlačených emócií, individuálna práca, práca vo dvojici i so skupinou, zdieľanie a oslava svojej ženskej cesty a tvorivej životnej sily v bezpečnom prostredí ženského kruhu a v prirodzených ženských rituáloch.
 

Cyklus celodenných seminárov Sedem Klenotov Ženy prebieha ako uzatvorený cyklus, čo znamená, že počas rozbehnutého cyklu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujeme o vytvorenie dôverného prostredia pre spirituálnu  prácu žien v skupine a bezpečného priestoru na prehĺbenie vzájomných vzťahov a kontaktov.

Prvé celodenné semináre PREBÚDZANIE DIVOŠKY je  možné ešte absolvovať jednorázovo, od seminára LÁSKYPLNÉ SRDCE sa skupina uzatvára.

 

Seminármi SEDEM KLENOTOV ŽENY sprevádza Tereza Ruth

                                         certifikovaná lektorka Mohendžodáro tantrajógy pre ženy,

                                         katarzných meditačných techník a liečivých ženských

                                         kruhov

Prihlasovanie :         laloba.skupina@gmail.com

Bližšie informácie : laloba.skupina@gmail.com

                                       tereza.mohendzodaro@gmail.com 0917781495

                                       https://tereza-ruth.webnode.sk/kurzy-a-seminare/celodenne-seminare

Cena:

SEDEM KLENOTOV ŽENY cyklus 7 celodenných seminárov  245 Eur ( 7 x 35 Eur)

Celková platba je rozdelená na zálohovú platbu vo výške 70 Eur a zvyšnú čiastku so splatnosťou pred seminárom LÁSKYPLNÉ SRDCE

PREBÚDZANIE DIVOŠKY celodenný seminár    45 Eur

V prípade, ak sa po absolvovaní celodenného semináru PREBÚDZANIE DIVOŠKY rozhodnete prihlásiť na celý cyklus SEDEM KLENOTOV ŽENY, bude vám z pôvodnej ceny 45 Eur za celodenný seminár odrátaná časť 10 Eur.

 

 

 nový cyklus celodenných seminárov pre ženy

Tváre Luny v ženskej duši

práve prebieha skupina je plne obsadená a uzatvorená
nový cyklus otvárame v septembri 2016

 

tento cyklus je voľným pokračovaním cyklu celodenných seminárov Sedem klenotov ženy a pozostáva zo šiestich na seba nadväzujúcich stretnutí, v sobotu, v čase od 10.00 do 19.00 hod v Infocentre Academia Istropolitana vo Svätom Jure.

Absolvovanie cyklu Sedem klenotov ženy nie je pre účasť na cykle Tváre Luny v ženskej duši podmienkou.

 

 1.stretnutie    žena sestra Luny    26.september

 2.stretnutie   žena Luna čarodejka  24.október

3.stretnutie  žena Luna starena    5.december

 4.stretnutie   žena Luna panna   13.február

  5.stretnutie  žena Luna matka  16.apríl

   6.stretnutie  žena múdra Luna   11.jún

 

 

Počas jednotlivých stretnutí  spoločne prenikneme hlbšie do témy  základných archetypov  ženskej cyklickej podstaty -  Panny, Matky, Čarodejky a Stareny. Týmto náhľadom získame možnosť ešte viac porozumieť vlastnej  jedinečnosti a volaniu svojej duše, neustálej premenlivosti svojich pocitov  a nálad. Vytvoríme tak základ pre lepšie porozumenie, prijatie seba a proces sebaliečenia.

Každému zo štyroch  archetypov  bude venované jedno celodenné stretnutie, zámerom ktorého bude spoznať ho v sebe a hlbšie preskúmať, uvidieť a precítiť ho v sebe samej ako jednu z podôb svojho tela  a duše.  Panna, Matka, Čarodejka, Starena... Kedy a ako jednotlivý aspekt môžem vnímať vo svojom tele, vo svojich pocitoch, vo svojom živote...čím ma obohacuje rozpoznať v sebe tieto  štyri tváre, čo mi toto nové odhalenie ponúka, čo mi prináša? Aká teda som, aké sú moje podoby a aké príbehy si cez ne v sebe nesiem...?

Spoznáme čo jednotlivé archetypy  znamenajú, v ktorých životných obdobiach, v lunárnych fázach či v rámci svojho mesačného cyklu ich v sebe môžeme rozpoznať a podporiť. Akú esenciu v sebe nesú, aké sú rôznorodé a pritom prepojené do vyváženého celku.

Prepojením tantra jógového cvičenia Mohendžodáro a jednotlivých  ženských archetypov získame nový, rozšírenejší a hlbší náhľad na odkaz tohto posvätného cvičenia ako aj na autentickosť svojho  vlastného prežívania a nazerania na svet. Spoznáme tak pozície/ ásany  Panny, Matky, Čarodejky a Stareny a aj vďaka nim budeme mať možnosť priniesť odkaz jednotlivých archetypov hlboko do svojho tela, viac ho v sebe vnímať a teda mu aj hlbšie porozumieť.

Na záver každého stretnutia vo výtvarnom vyjadrení zachytíme podobu jednotlivých aspektov prostredníctvom odrazu v nás, ako zrkadlo našej duše, ako odraz luny na hladine rieky a takto aj prostredníctvom tvorivého procesu prizveme všetky štyri tváre svojej  ženskej duše vedome do svojho života.

Pracovať budeme prostredníctvom jemných meditácií a dychových cvičení, intuitívneho pohybu a tanca, tantra jógových cvičení a ásan Mohendžodára, voľnej maľby a zdieľania v bezpečnom ženskom kruhu.

Cyklus prebehne ako šesť na seba nadväzujúcich stretnutí,  v sobotu, v čase od 10.00 do 19.00 hod v Infocentre Academia Istropolitana  vo Svätom Jure .

Cyklus Tváre Luny v ženskej duši voľne nadväzuje na cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy, ale absolvovanie cyklu Sedem klenotov ženy nie je podmienkou.

 

Stretnutím sprevádza  Tereza Ruth –dlhodobo sprevádza ženy kurzami, seminármi a ženskými kruhmi, predovšetkým so zameraním na znovuobjavenie archetypu Divokej ženy - “ Divošky“, je certifikovanou lektorkou Mohendžodáro tantrajógy pre ženy,autorkou cyklov celodenných seminárov Sedem klenotov ženy, Tváre Luny v ženskej duši a pohybovo-tanečného workshopu BAUBO divotance ženskej duše

 

Spolupráca  Mari Kubasáková - výtvarníčka a architektka, venuje sa voľnej maľbe, grafike.  Vedie výtvarné kurzy pre deti a dospelých, kde prepája výtvarnú tvorbu s podpornými terapeutickými prvkami. Tretí rok sa venuje štúdiu s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave (PACE). 

Cena :  240 eur – predplatených 6 stretnutí celého cyklu (v cene je zahrnutý výtvarný materiál), 50 eur za jednorázový vstup – samostatné úvodné stretnutie – Žena sestra Luny

 

UŽ PREBEHLO

 

DIVOŠKA  tá, ktorá sa narodila slobodná

22.-24.1.2016  .  Surya Centrum. Moravské Lieskové

Vnorený obrázok 1
Nasledovať Divošku v nás, tú, ktorá sa narodila slobodná, znamená stretnúť sa so svojou autentickou divokou podstatou, dovoliť si pustiť zo svojho tela a života všetko staré, nefunkčné a nepotrebné a vytvoriť tak priestor pre nové životné vízie a skutočné zámery duše....Znamená to dovoliť si včas zakričať svoje nie, aby sme aj vďaka tomu následne životu povedali svoje áno, v slobode a plnej dôvere.

V divokom intuitívnom Tanci Vlčice sa dotkneme zdroja svojej sily, tej, ktorú každá v sebe prirodzene cítime a túžime s ňou prepojiť svoj tvorivý potenciál. V jemných dychových a tantrajógových cvičeniach, meditáciách, intenzívnych zážitkových programoch či v šamanskej ceste za Divoškou zostúpime hlboko do svojho vnútra vedené Divoškiným hlasom, pokúsime sa ju spoznať, precítiť a následne vedome prizvať do svojho života. Záverečným výtvarným sebavyjadrením potvrdíme svoje prepojenie s divokou časťou svojej duše. Tej, ktorá sa narodila slobodná. 


Stretnutím sprevádzajú :
Tereza Ruth- dlhodobo sprevádza ženy kurzami, seminármi a ženskými kruhmi, predovšetkým so zameraním na znovuobjavenie archetypu Divokej ženy - “ Divošky“, je certifikovanou lektorkou Mohendžodáro tantrajógy pre ženy
www.tereza-ruth.webnode.sk
Marcela Berith - venuje sa pohybovo-tanečnej terapii, sprievodkyňa intuitívnym tancom, arteterapeutkawww.soulart.sk/lektori

cena : 130 Eur
cena zahŕňa: sprevádzanie seminárom, ubytovanie (2 noci), strava (2x raňajky, 2x obed, 1x večera), materiál na tvorenie

miesto: Surya Centrum, Brestové 1282, Moravské Lieskové
termín: 22.-24.1.2016, od piatok 19.00 - nedeľa 16.00
 

prihlasovanie: laloba.skupina@gmail.com
bližšie info: laloba.skupina@gmail.com
https://www.facebook.com/laloba.skupina 
tereza.mohendzodaro@gmail.com
Keďže minulý rok bol v predvianočnom období záujem o možnosť darovať účasť na seminári ako darček, 
v prípade, že by ste mali záujem, pošleme vám po prihlásení a úhrade zálohy darčekový poukaz pre niekoho, komu ho chcete venovať, aj na tento seminár.
 

celodenný seminár pre ženy

Žena sestra Luny

sobota 26.9. 2015, 10.00-19.00

Infocentrum Academia Istropolitana, Svätý Jur

 

Zámerom je hlbšie preniknúť do tajomstiev mesačného - menštruačného cyklu ženy a možnosti nazrieť naň ako na spôsob priameho prepojenia s prirodzenou ženskou múdrosťou, prapôvodnou silou a živočíšnou mágiou.

Prinesením spirituálneho obrazu mesačnej Bohyne –sestry Luny v nás ako sprievodkyne na našej ceste, zdroj poznania  a zrkadlo pravdy, pretvoríme pohľad na menštruačný cyklus, v súčasnosti  často vnímaný  iba ako periodické fyziologické zmeny v tele ženy.

Podporíme tak  znovuobjavenie prirodzenej ženskej intuície a obrazotvornosti, no predovšetkým  jedinečný  a tvorivý náhľad na život, v hĺbke srdca  každej žene tak vlastný...

 

Cez priamy zážitok vyjadrenia  sestry Luny v nás  prostredníctvom autentického výtvarného prejavu získame príležitosť jasnejšie uvidieť  jednotlivé podoby svojho mesačného cyklu a  napokon jednotlivé podoby nás samých. 

Povieme si o podobách Panny, Matky, Čarodejky a Stareny ako o základných archetypoch ženskej cyklickej podstaty a ako o zdroji našej rozmanitosti a mnohorakosti.Takéto prijatie seba  sa tak môže stať základom pre liečenie našich neprijatých častí.

 

Prepojením s ásanami tantrického cvičenia Mohendžodáro, v tantrajógových cvičeniach, v meditáciach a tanci prinesieme všetky podoby týchto jednotlivých archetypov hlboko do svojho tela.  Svoj vlastný vytvorený obraz  sestry Luny, ktorý si zo stretnutia odnesieme, zostane pre nás viditeľným prepojením so všetkými jej podobami a teda so všetkými podobami nás samých.

 

Celodenný seminár  Žena  sestra luny  je zároveň úvodným  stretnutím k novému cyklu celodenných seminárov  Tváre luny  v ženskej duši, ktorý na jeseň  2015 začína vo Svätom Jure. Cyklus prebehne ako šesť na seba nadväzujúcich stretnutí, v sobotu, v čase od 10.00 do 19.00 hod. Cyklus Tváre luny  v ženskej duši voľne nadväzuje na cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy, ale absolvovanie cyklu Sedem klenotov ženy nieje podmienkou.

 

Stretnutím sprevádza Tereza Ruth – pôvodne výtvarníčka, dlhodobo pôsobí ako lektorka tantrajógy pre ženy -cvičenia Mohendžodáro, sprevádza ženy ženskými kruhmi, kurzami a seminármi predovšetkým so zameraním na znovuobjavenie archetypu Divokej ženy -"Divošky". Je autorkou cyklu celodenných seminárov Sedem klenotov ženy (tereza-ruth.webnode.sk)

 

Spolupráca Mari Kubasáková - výtvarníčka a architektka, venuje sa voľnej maľbe, grafike. Vedie výtvarné kurzy pre deti a dospelých, kde prepája výtvarnú tvorbu s podpornými terapeutickými prvkami. Tretí rok sa venuje štúdiu s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave (PACE). Robí osobné poradenstvo, kde pracuje s cítením v tele a vonkajším vyjadrením formou dramatoterapeutického procesu.

 

cena: 

50 Eur (v cene je zahrnutý výtvarný materiál)

40 eur - v prípade prihlásenia a predplatenia celého cyklu Tváre Luny v ženskej duši - 6 stretnutí (cena cyklu 240 eur - v cene je zahrnutý výtvarný materiál)

 

miesto: Štúdio tanca a pohybu Alegria, Trnava

termín: sobota 20.jún 2015, 10.00-19.00

„Hovorí sa ,že keď sa budeš túlať púšťou a západ slnka sa priblíži, a ty sa budeš cítiť tak trochu stratená a určite unavená, potom máš šťastie, pretože sa možno zapáčiš La Lobe, Divoške, ktorá ti ukáže niečo - niečo z duše.“ Clarissa Pinkola Estés „Ženy, ktoré behali s vlkmi“

Skupina LaLoba Vás pozýva na vikendový seminár pre ženy
DIVOŠKA, tá, ktorá sa narodila slobodná
24.-26.7.2015 . Chata pod hviezdami, Modra


Nasledovať Divošku v nás, tú, ktorá sa narodila slobodná, znamená stretnúť sa so svojou autentickou divokou podstatou, dovoliť si pustiť zo svojho tela a života všetko staré, nefunkčné a nepotrebné a vytvoriť tak priestor pre nové životné vízie a skutočné zámery duše....Znamená to dovoliť si včas zakričať svoje nie, aby sme aj vďaka tomu následne životu povedali svoje áno, v slobode a plnej dôvere.

V divokom intuitívnom Tanci Vlčice sa dotkneme zdroja svojej sily, tej, ktorú každá v sebe prirodzene cítime a túžime s ňou prepojiť svoj tvorivý potenciál. V jemných dychových a tantrajógových cvičeniach, meditáciách ,intenzívnych zážitkových programoch či v šamanskej ceste za Divoškou zostúpime hlboko do svojho vnútra vedené Divoškiným hlasom, pokúsime sa ju spoznať, precítiť a následne vedome prizvať do svojho života. Záverečným výtvarným sebavyjadrením potvrdíme svoje prepojenie s divokou časťou svojej duše. Tej, ktorá sa narodila slobodná. 

Stretnutím sprevádzajú :

Tereza Ruth- dlhodobo sprevádza ženy kurzami, seminármi a ženskými kruhmi, predovšetkým so zameraním na znovuobjavenie archetypu Divokej ženy - “ Divošky“, je certifikovanou lektorkou Mohendžodáro tantrajógy pre ženy
www.tereza-ruth.webnode.sk

Marcela Bílá - venuje sa pohybovo-tanečnej terapii, sprievodkyňa intuitívnym tancom, arteterapeutka www.soulart.sk/lektori

cena : 130 Eur
cena zahŕňa: sprevádzanie seminárom, ubytovanie (2 noci), strava (2xraňajky, 2x obed, 1x večera)

miesto: Chata pod hviezdami, Modra Piesok 3744
termín: 24.-26.7.2015 od piatok 19.00 - nedeľa 16.00 
prihlasovanie: laloba.skupina@gmail.com
bližšie info: laloba.skupina@gmail.com
https://www.facebook.com/laloba.skupina 
tereza.mohendzodaro@gmail.com

ZÁZRAČNICA hlas prebudenej duše

víkendový seminár pre ženy 24.-26.apríl 2015 LOVINKA

SEMINÁR PLNE OBSADENÝ


Na vlne prebudenej jari sa spoločne dotkneme témy liečenia vnútorného dievčaťa a archetypu Panny v nás. Stále mladej a znovuzrodenej, tej, ktorá z hĺbky duše prináša svetlo, aby zapálila plameň ozajstnosti a plnosti v našich životoch. Prinesieme liečenie bolestivým miestam našej mladosti, prostredníctvom témy Divokej Matky, ako skutočnej podpory a ochrany našej Duše, či rituálu Menarché, liečivému rozpomenutiu na korene našich pramatiek a na náš prechod dievčaťa v ženu.

Nosnou témou seminára bude práca s liečivou silou vlastného hlasu. Uvedomíme si dôležité prepojenie hrdlo –srdce – lono a vedomé otvorenie hrdla a hlasu spoznáme ako možnosť výrazného uvoľnenia všetkého doteraz nevypovedaného, či inak nevyjadreného. Budeme rozvíjať schopnosť byť nástrojom , ktorý prebúdza hlas k životu a necháva zaznieť všetky jeho farby. Učiť sa chápať a odhaľovať krásu aj takých tónov, ktoré sa zdajú byť spočiatku nepohodlné, až nechcené, no častokrát práve tie pomáhajú uvoľniť naše vnútorné bloky najviac .
Navzájom sa podporíme pri odstraňovaní strachu z vlastného hlasového prejavu, aby sme tak na záver priniesli vlastnú a jedinečnú liečivú pieseň pre svoju Dušu.

Stretnutím sprevádzajú Tereza Ruth a Ivana Mer

Ivana Mer - speváčka, skladateľka a hlasová terapeutka. Je absolventkou intenzívnej stáže Roy Hart Theatre v južnom Francúzsku, ktorá pracuje s odbúravaním psychických blokov a objavovaním hlasového potenciálu. Pri svojej práci tiež využíva jemnú terapeutickú metódu Werbeck, je autorkou seminárov Hlas Duše a Slobodný Hlas. Ako speváčka a skladateľka spolupracuje s hudobníkmi a performermi doma i v zahraničí.
https://www.facebook.com/pages/Ivana-Mer/140101559417995?fref=ts


Tereza Ruth- dlhodobo pôsobí ako lektorka tantrajógy pre ženy a cvičenia Mohendžodáro, sprevádza ženy kurzami, seminármi a ženskými kruhmi, predovšetkým so zameraním na znovuobjavenie archetypu Divokej ženy-“ Divošky“ Je autorkou cyklu Sedem klenotov ženy, semináru Prebúdzanie Divošky či pohybovo -tanečného workshopu Baubo divotance ženskej duše.
www.tereza-ruth.webnode.sk


Miesto : jogínske a meditačné centrum LOVINKA
Na laze pri obci Cinobaňa
Termín : 24.-26.4 2015, piatok 18.00-nedeľa 16.00

Prihlasovanie: tereza.mohendzodaro@gmail.com
mailto.ivanamer@gmail.com

Cena : 110 eur 
cena zahŕňa sprevádzanie seminárom,
ubytovanie( 2 noci),
strava-(2x raňajky, 2xobed, 1x večera)
príspevok na OZ Spoločenstvo Lovinka

Seminár organizuje skupina LaLoba

 

OHEŇ V SRDCI ŽENY

 
 
 

 

PREBÚDZANIE DIVOŠKY

celodenný seminár pre ženy

sobota 10.január 2015 . 10.00-19.00 hod.
INFOCENTRUM Academia Istropolitana Nova, SVÄTÝ JUR

prihlasovanie práve prebieha

„Hovorí sa ,že keď sa budeš túlať púšťou a západ slnka sa priblíži, a ty sa budeš cítiť tak trochu stratená a určite unavená, potom máš šťastie, pretože sa možno zapáčiš La Lobe, Divoške, ktorá ti ukáže niečo- niečo z duše.“ Clarissa Pinkola Estés „Ženy ,ktoré behali s vlkmi“Prebudiť svoju divošku znamená stretnúť sa so svojou jedinečnosťou, autentickou podstatou, dovoliť si pustiť zo svojho tela a života všetko boľavé, staré a nepotrebné a vytvoriť tak priestor pre nové zámery a životné vízie.
Prebudiť svoju divošku znamená prostredníctvom hlboko intuitívneho spontánneho prejavu - v pohybe, zvuku či v uvoľnených emóciách uvidieť a spoznať a divokú a mnohokrát potlačenú časť svojej duše, urobiť konečne niečo zakázané, nemať nič na chvíľu vôbec pod kontrolou a byť v tom naplno, celá a pravdivá...
Prebudiť svoju divošku znamená dovoliť si včas vyjadriť svoje nie, aby sme aj vďaka tomu mohli svojmu životu a svetu okolo seba hovoriť áno...

Cez pocit hlbokého zakorenenia precítime vyživenie vlastného tela energiou Matky Zeme a posilňovaním svalov panvového dna „dynamikou panvového dna“ sa naučíme rozprúdiť energiu v panve a precítiť svoje lono ako prameň vlastnej tvorivej sily a domov La Loby- Divošky, ktorá prebýva v každej z nás... Prostredníctvom tanca a meditácií zostúpime hlboko do svojho vnútra vedené Divoškiným hlasom, pokúsime sa ju spoznať, precítiť a zažiť a prizvať do svojho života.

Počas stretnutia budeme pracovať prostredníctvom jemných dychových cvičení, meditácií a vizualizácií, posilňovania svalov panvového dna a dynamiky panvového dna, ásan tantrajógy a cvičenia Mohendžodáro, tanečných a katarzných meditácií , šamanskej cesty za Divoškou a zdieľania v kruhu...

Doporučujeme priniesť si voľné pohodlné oblečenie - najradšej dlhú ľahkú sukňu, tenkú nepriehľadnú šatku, hrubé ponožky (alebo v krajnom prípade tenké - tzv. baletné cvičky), deku, (karimatku) ,vodu na pitie...


stretnutím sprevádza Tereza Ruth
certifikovaná lektorka Mohendžodáro tantrajógy pre ženy a katarzných meditačných techník
www.tereza-ruth.webnode.sk


Pokiaľ Vás celodenný seminár Prebúdzanie Divošky osloví a budete mať záujem pokračovať v pravidelných stretnutiach, je možné prihlásiť sa na nadväzujúci cyklus celodenných seminárov "SEDEM KLENOTOV ŽENY", ktorý pokračuje od februára 2015 v priestore Špirála v Bratislave. V prípade že sa rozhodnete pre celý cyklus celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY, je pre vás pripravená zľava vo výške 10 Eur za seminár Prebúdzanie Divošky. Podrobnejšie informácie k cyklu celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY vám budú zaslané čoskoro alebo tu : https://tereza-ruth.webnode.sk/kurzy-a-seminare/celodenne-seminare/

cena : 45 Eur
(v prípade prihlásenia na celý cyklus 7 klenotov ženy zľava 10 EUR za seminár)

prihlasovanie : laloba.skupina@gmail.com
bližšie informácie : laloba.skupina@gmail.com 
tereza.mohendzodaro@gmail.com, 0917781495
 
 

Mohendžodáro -tantrajóga pre ženy 2015 Bratislava

doobedný dochádzkový kurz pre začiatočníčky

21.január 2015 - 6.máj 2015

každú stredu 10.00-12.00 hod Open Mind centrum Bratislava

                                    prihlasovanie práve prebieha:

                  https://openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-tantrajoga-pre-zeny

 

Mohendžodáro je posvätné tantrické cvičenie pre ženy, jeho zakladateľkou a hlavnou propagátorkou v Európe je česká lekárka Mudr. Monika Sičová.

Názov tohto nádherného, tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo  Daro, na povodí rieky Indus (územie dnešného Pakistánu), z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.).

V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku a krajinu viedli ženy- kňažky, ktoré svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení.

Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo tak nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a po každej záplave si svoje Mohenjo daro opäť nanovo vystavali a žili v ňom naďalej... Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo znovu vystavať...

 

Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro v intuitívnom tanci/ pohybe tela, dychovými cvičeniami, meditáciami a vizualizáciami obnovíme prepojenie s oblasťou svojej panvy a panvového dna a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje Lono ako zdroj vlastnej životnej sily, sexuality a tvorivosti... vďaka jednotlivým ásanám cvičenia Mohendžodáro privedieme prebudenú energiu Lona do každučkej časti svojho tela a vstúpime tak do energetického okruhu - tzv. Materského, prostredníctvom ktorého zostane naše telo dokonale vyživované zvnútra - zo svojho Lona - zo svojho vlastného Zdroja...

 

Doobedný dochádzkový kurz pre začiatočníčky prebieha  ako 4 mesačný kurz pozostávajúci zo 16tich na seba nadväzujúcich 2 hodinových stretnutí raz  týždenne, v čase od 10.00 do 12.00 hod.

 

Počas kurzu sa spolu naučíme posilňovať svaly panvového dna tzv. Dynamikou panvového dna, vďaka ktorej sa oblasť našej panvy a vagíny (jóni) výrazne prekrvuje a energetizuje. Účinky dynamiky panvového dna nám  na úrovni fyzického tela napomáhajú predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni nám účinky Dynamiky panvového dna napomáhajú prehlbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily...Každý mesiac sa venujeme jednej zo štyroch základných ásan cvičenia Mohendžodáro - Príbeh Ženstva, Vnútorný zrak, Pohľad do vesmíru, Šťavnatá jóni  a na záver kurzu spájame všetky štyri ásany do Materského okruhu -základnej zostavy cvičenia Mohendžodáro...

Je v mojom záujme, aby sa ženy na kurze cítili uvoľnene a bezpečne a z tohto dôvodu sa snažím, aby dochádzkové kurzy prebiehali ako uzatvorené skupiny, čo znamená, že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujem vytvoriť bezpečné prostredie pre duchovnú prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie vzájomnej dôvery a vzťahov 

 

Cena 4 mesačného kurzu je 136 Euro (1 stretnutie - 8,50 Euro)

Možnosť zvoliť si typ úhrady, do poznámky v prihláške prosím uveďte či budete platiť jednorázovo alebo na splátky.

Platba jednorázovo: 136 € (záloha + doplatok v hotovosti v deň konania)

Lektorka: Tereza Ruth

prihlasovanie : https://openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-tantrajoga-pre-zeny

bližšie info : tereza.mohendzodaro@gmail.com

 

 

Mohendžodáro -tantrajóga pre ženy 2014/2015 Pezinok

doobedný dochádzkový kurz pre začiatočníčky

9.október -5.február

každý štvrtok  10.00-12.00 hod LUNARES tanečný priestor Pezinok

https://www.facebook.com/events/780688578640951/?fref=ts

KURZ JE PLNE OBSADENÝ

 

Mohendžodáro je posvätné tantrické cvičenie pre ženy, jeho zakladateľkou a hlavnou propagátorkou v Európe je česká lekárka Mudr. Monika Sičová.

Názov tohto nádherného, tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo  Daro, na povodí rieky Indus (územie dnešného Pakistánu), z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.).

V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku a krajinu viedli ženy- kňažky, ktoré svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení.

Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo tak nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a po každej záplave si svoje Mohenjo daro opäť nanovo vystavali a žili v ňom naďalej... Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo znovu vystavať...

 

Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro v intuitívnom tanci/ pohybe tela, dychovými cvičeniami, meditáciami a vizualizáciami obnovíme prepojenie s oblasťou svojej panvy a panvového dna a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje Lono ako zdroj vlastnej životnej sily, sexuality a tvorivosti... vďaka jednotlivým ásanám cvičenia Mohendžodáro privedieme prebudenú energiu Lona do každučkej časti svojho tela a vstúpime tak do energetického okruhu - tzv. Materského, prostredníctvom ktorého zostane naše telo dokonale vyživované zvnútra - zo svojho Lona - zo svojho vlastného Zdroja...

 

Doobedný dochádzkový kurz pre začiatočníčky prebieha  ako 4 mesačný kurz pozostávajúci zo 16tich na seba nadväzujúcich 2 hodinových stretnutí raz  týždenne, v čase od 10.00 do 12.00 hod.

 

Počas kurzu sa spolu naučíme posilňovať svaly panvového dna tzv. Dynamikou panvového dna, vďaka ktorej sa oblasť našej panvy a vagíny (jóni) výrazne prekrvuje a energetizuje. Účinky dynamiky panvového dna nám  na úrovni fyzického tela napomáhajú predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni nám účinky Dynamiky panvového dna napomáhajú prehlbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily...Každý mesiac sa venujeme jednej zo štyroch základných ásan cvičenia Mohendžodáro - Príbeh Ženstva, Vnútorný zrak, Pohľad do vesmíru, Šťavnatá jóni  a na záver kurzu spájame všetky štyri ásany do Materského okruhu -základnej zostavy cvičenia Mohendžodáro...

Je v mojom záujme, aby sa ženy na kurze cítili uvoľnene a bezpečne a z tohto dôvodu sa snažím, aby dochádzkové kurzy prebiehali ako uzatvorené skupiny, čo znamená, že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujem vytvoriť bezpečné prostredie pre duchovnú prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie vzájomnej dôvery a vzťahov 

 

Cena 4 mesačného kurzu je 136 Euro (1 stretnutie - 8,50 Euro)

 

 

Mohendžodáro -tantrajóga pre ženy 2014/2015 Bratislava

doobedný dochádzkový kurz pre začiatočníčky

9.september 2014 - 20.január 2015

každý utorok 10.00-12.00 hod Open Mind centrum Bratislava

https://www.openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-tantrajoga-pre-zeny

KURZ JE  PLNE OBSADENÝ

 

Mohendžodáro je posvätné tantrické cvičenie pre ženy, jeho zakladateľkou a hlavnou propagátorkou v Európe je česká lekárka Mudr. Monika Sičová.

Názov tohto nádherného, tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo  Daro, na povodí rieky Indus (územie dnešného Pakistánu), z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.).

V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku a krajinu viedli ženy- kňažky, ktoré svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení.

Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo tak nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a po každej záplave si svoje Mohenjo daro opäť nanovo vystavali a žili v ňom naďalej... Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo znovu vystavať...

 

Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro v intuitívnom tanci/ pohybe tela, dychovými cvičeniami, meditáciami a vizualizáciami obnovíme prepojenie s oblasťou svojej panvy a panvového dna a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje Lono ako zdroj vlastnej životnej sily, sexuality a tvorivosti... vďaka jednotlivým ásanám cvičenia Mohendžodáro privedieme prebudenú energiu Lona do každučkej časti svojho tela a vstúpime tak do energetického okruhu - tzv. Materského, prostredníctvom ktorého zostane naše telo dokonale vyživované zvnútra - zo svojho Lona - zo svojho vlastného Zdroja...

 

Doobedný dochádzkový kurz pre začiatočníčky prebieha  ako 4 mesačný kurz pozostávajúci zo 16tich na seba nadväzujúcich 2 hodinových stretnutí raz  týždenne, v čase od 10.00 do 12.00 hod.

 

Počas kurzu sa spolu naučíme posilňovať svaly panvového dna tzv. Dynamikou panvového dna, vďaka ktorej sa oblasť našej panvy a vagíny (jóni) výrazne prekrvuje a energetizuje. Účinky dynamiky panvového dna nám  na úrovni fyzického tela napomáhajú predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni nám účinky Dynamiky panvového dna napomáhajú prehlbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily...Každý mesiac sa venujeme jednej zo štyroch základných ásan cvičenia Mohendžodáro - Príbeh Ženstva, Vnútorný zrak, Pohľad do vesmíru, Šťavnatá jóni  a na záver kurzu spájame všetky štyri ásany do Materského okruhu -základnej zostavy cvičenia Mohendžodáro...

Je v mojom záujme, aby sa ženy na kurze cítili uvoľnene a bezpečne a z tohto dôvodu sa snažím, aby dochádzkové kurzy prebiehali ako uzatvorené skupiny, čo znamená, že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujem vytvoriť bezpečné prostredie pre duchovnú prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie vzájomnej dôvery a vzťahov 

 

Cena 4 mesačného kurzu je 136 Euro (1 stretnutie - 8,50 Euro)

Možnosť zvoliť si typ úhrady, do poznámky v prihláške prosím uveďte či budete platiť jednorázovo alebo na splátky.

Platba jednorázovo: 136 € (záloha + doplatok v hotovosti v deň konania)

Platba na splátky: 3 x 52 €

Lektorka: Tereza Ruth

prihlasovanie : www.openmind.sk https://www.openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-tantrajoga-pre-zeny

bližšie info : tereza.mohendzodaro@gmail.com

 

 

Mohendžodáro a vnútorná Bohyňa 2014

doobedný dochádzkový kurz pre pokročilé

10.september 2014 - 17.december 2014

každú stredu  10.00-12.00 hod Open Mind centrum Bratislava

https://www.openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-a-vnutorna-Bohyna

KURZ JE PLNE OBSADENÝ

 

Stretnutia voľne nadväzujú na doobedný dochádzkový kurz Mohendžodáro –tantrajóga pre ženy a je určený ženám, ktoré už čiastočne do kontaktu s Mohendžodárom a tantrajógou prišli, ale takisto ženám, ktoré láka spoznať a precítiť svoju vlastnú vnútornú Bohyňu a prizvať ju do svojho života ako jedinečnú sprievodkyňu na ceste svojej osobnej ženskej spirituality.

15 doobedných stretnutí pre ženy každú stredu v čase od 10.00 do 12.00 hod

Prostredníctvom štyroch podôb Vnútornej Bohyne- Panny, Matky, Čarodejky a Vedmy hlbšie porozumieme svojej prirodzenej ženskej cyklickosti a mnohorakosti. Prítomnosť Bohyne v nás zvedomíme vo svojom tele v ásanach Materského okruhu cvičenia Mohendžodáro, v tantrajógových cvikoch a meditáciách, v tvorení mandaly Bohyne a v úprimnom zdieľaní v ženskom kruhu.

 

Názov Mohendžodára, tohto nádherného, tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo  Daro, na povodí rieky Indus (územie dnešného Pakistánu), z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.).

V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku a krajinu viedli ženy- kňažky, ktoré svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení.

Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo tak nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a po každej záplave si svoje Mohenjo daro opäť nanovo vystavali a žili v ňom naďalej... Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo znovu vystavať...

Počas kurzu sa spolu naučíme posilňovať svaly panvového dna tzv. Dynamikou panvového dna, vďaka ktorej sa oblasť našej panvy a vagíny (jóni) výrazne prekrvuje a energetizuje. Účinky dynamiky panvového dna nám  na úrovni fyzického tela napomáhajú predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni nám účinky Dynamiky panvového dna napomáhajú prehlbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily.

Možnosť zvoliť si typ úhrady, do poznámky v prihláške prosím uveďte či budete platiť jednorázovo alebo na splátky.

Platba jednorázovo: 128 € (záloha + doplatok v hotovosti v deň konania)

Platba na splátky: 3 x 49 €

Lektorka : Tereza Ruth
Začiatok: 10.september (streda)10:00
Koniec: 17. december (streda), 12:00
prihlasovanie : www.openmind.sk https://www.openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-a-vnutorna-Bohyna
bližšie info : tereza.mohendzodaro@gmail.com
 
 

 

DIVOŠKA volanie z hĺbky

víkendový seminár pre ženy

                                                                      LOVINKA

www.lovinka.sk
 
 
 


„Hovorí sa ,že keď sa budeš túlať púšťou a západ slnka sa priblíži, a ty sa budeš cítiť tak trochu stratená a určite unavená, potom máš šťastie, pretože sa možno zapáčiš La Lobe, Divoške, ktorá ti ukáže niečo - niečo z duše.“ Clarissa Pinkola Estés „Ženy, ktoré behali s vlkmi“

Nasledovať volanie divošky znamená stretnúť sa so svojou autentickou vnútornou podstatou, dovoliť si pustiť zo svojho tela a života všetko staré, nefunkčné a nepotrebné a vytvoriť tak priestor pre nové životné vízie, a skutočné zámery duše.
Prostredníctvom hlboko intuitívneho spontánneho prejavu - v pohybe, zvuku či v uvoľnených emóciách spoznať a prijať divokú a mnohokrát potlačenú časť svojej duše, urobiť konečne niečo zakázané, nemať nič na chvíľu vôbec pod kontrolou a byť v tom naplno, celá a pravdivá.
Dovoliť časti svojej duše zakričať včas svoje nie, aby následne jej druhá časť šepkala životu svoje áno.

Cez pocit hlbokého zakorenenia precítime vyživenie vlastného tela energiou Matky Zeme sa naučíme rozprúdiť energiu v panve a precítiť svoje lono ako prameň vlastnej tvorivej sily a domov La Loby - Divošky, ktorá prebýva v každej z nás. Prostredníctvom tanca a meditácií zostúpime hlboko do svojho vnútra vedené Divoškiným hlasom, pokúsime sa ju spoznať, precítiť a zažiť a prizvať do svojho života.

Cez ponorenie do intuitívnej výtvarnej tvorby a archetypálnych znakov sa dostaneme hlboko do svojho vnútra a vyjadríme prepojenie s divokou časťou našej duše.


Stretnutím sprevádza 
Tereza Ruth
certifikovaná lektorka Mohendžodáro tantrajógy pre ženy a katarzných meditačných techník, sprevádza liečivými ženskými kruhmi
www.tereza-ruth.webnode.sk

spolupráca
Mari Kubasáková - výtvarníčka a architektka, venuje sa voľnej maľbe, grafike a písaniu poézie. Druhý rok sa venuje intenzívnemu štúdiu s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave.


Pokiaľ Vás víkendový seminár Divoška – volanie z hĺbky osloví a budete mať záujem v stretnutiach pokračovať, na tento seminár budú nadväzovať ďalšie víkendové semináre. Podrobnejšie info k jednotlivým seminárom dostanete mailom, po pridaní do databázy LaLoba na laloba.skupina@gmail.com , alebo na FB strankehttps://www.facebook.com/laloba.skupina
alebo na : https://tereza-ruth.webnode.sk/kurzy-a-seminare/celodenne-seminare/

Pozn. pre ženy, ktoré navštívili semináre Terezy Ruth: víkendový seminár Divoška – volanie z hĺbky je obmenou a rozšírenou formou celodenného seminára Prebúdzanie divošky.

cena : 105 Eur
cena zahŕňa: sprevádzanie seminárom, ubytovanie (2x) , strava (2xraňajky, 2x obed, 1x večera), pracovný materiál na výtvarnú činnosť, príspevok na OZ Spoločenstvo Lovinka.

miesto: Jogínske a meditačné centrum LOVINKA, na laze pri obci Cinobaňa
termín: 21-23.11.2014, od piatok 19.00 – nedeľa 16.00
prihlasovanie : laloba.skupina@gmail.com
bližšie informácie : laloba.skupina@gmail.com
https://www.facebook.com/laloba.skupina
tereza.mohendzodaro@gmail.com , 0917781495

 

Oheň v srdci ženy - večerný seminár v prírode

sobota 9. august 2014  17.00 do 21.00 hod.  Limbach
 


Hlavnou témou stretnutia bude vytvorenie mapy osobnej životnej vízie, vďaka ktorej jasnejšie nahliadneme na skutočné, často skryté –neprejavené či potlačené túžby vlastnej duše...
Na všetko, čo nás už dlho volá a my stále pochybujeme, či máme právo si to vziať a či si to vôbec zaslúžime.
Prostredníctvom intuitívnej výtvarnej tvorby a archetypálnych znakov zhmotníme svoj zámer.
V „BAUBO -Divotancoch ženskej duše“ prebudíme vnútorný oheň lona a prizveme ho do očistného tanca, aby sme ním napokon- v záverečnom rituáli ohňa umocnili a potvrdili svoju osobnú životnú víziu.

Celé stretnutie bude prebiehať vonku v prírode a BAUBO Divotance ženskej duše budú podporené živým ohňom.


Stretnutím sprevádza: Tereza Ruth
tereza-ruth.webnode.sk


Spolupráca : Mari Kubasáková – výtvarníčka a architektka, venuje sa voľnej maľbe, grafike a písaniu poézie. Druhý rok sa venuje intenzívnemu štúdiu s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave. 

Seminár organizuje skupina La Loba.

Miesto konania : Limbach ( bližšie info k miestu konania zašleme po prihlásení)
Čas: 9.8.2014, 17.00-21.00
Cena: 20 EUR
Prihlasovanie : laloba.skupina@gmail.com
Bližšie info : tereza.mohendzodaro@gmail.com

 

 

PREBÚDZANIE DIVOŠKY celodenný zážitkový seminár pre ženy

16.august 2014 tanečné štúdio Alegria v Trnave 10.00-19.00 hod
 

„Hovorí sa ,že keď sa budeš túlať púšťou a západ slnka sa priblíži, a ty sa budeš cítiť tak trochu stratená a určite unavená, potom máš šťastie, pretože sa možno zapáčiš La Lobe, Divoške, ktorá ti ukáže niečo- niečo z duše.“

                                                                    Clarissa Pinkola  Estés „Ženy ,ktoré behali s vlkmi“

 

Cez pocit hlbokého zakorenenia precítime vyživenie vlastného tela energiou Matky Zeme. Dychovými cvičeniami, meditáciami a jemnými tantrickými technikami prehĺbime prepojenie s oblasťou lona.

 Spoznáme a osvojíme si spôsob posilňovania svalov panvového dna- tzv. dynamiku panvového dna, vďaka ktorej sa oblasť našej panvy výrazne prekrví a energetizuje. Účinky dynamiky panvového dna nám  na úrovni fyzického tela napomáhajú predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni sa účinky dynamiky panvového dna prejavujú vo forme prehĺbenia spojenia s energiou Zeme ako i v možnosti nanovo objaviť vnútorný priestor svojho lona ako zdroj vlastnej tvorivej ženskej sily i ako domov La Loby- Divošky, ktorá prebýva v každej z nás

Prostredníctvom tanca a meditácie zostúpime hlboko do svojho vnútra, vedené Divoškiným hlasom, pokúsime sa ju precítiť, zažiť a prizvať do svojho života ako  hlbokú inšpiráciu a podporu pre svoju vlastnú životnú Cestu.

 

Meditačné techniky a cvičenia obsiahnuté v tomto stretnutí: 

Dynamická meditácia, Čakrový tanec, Dynamika panvového dna, intuitívny tanec,

Cesta za Divoškou- riadená pohybová vizualizácia iné..

 

Seminár organizuje skupina La Loba.

 

Miesto konania :Tanečné štúdio Alegria Trnava
Čas: 16.8.2014, 10.00-19.00
Cena: 45 EUR
Prihlasovanie : laloba.skupina@gmail.com
Bližšie info : tereza.mohendzodaro@gmail.com

Doporučujem priniesť si pohodlné oblečenie(dlhá ľahká sukňa, sarong ,alebo voľné nohavice),tenkú šatku, karimatku, deku ,fľašku s vodou, zápisník

 

 

ZÁZRAČNICA...jarné prebudenie...

17.máj sobota 10.00 - 19.00 

Infocentrum Svätý Jur

Cena 45 Eur

                                                                     

Na vlne prebudenej jari...pozývam vás...do pomyselného labyrintu vnútornej Bohyne vstúpiť znovu... Tentoraz sa dotkneme jej panenskej podoby, sviežej a znovuzrodenej, tej, ktorá z hĺbky prináša svetlo aby umocnila plameň tvorivosti a plnosti v našich životoch. Dotkneme sa boľavých miest našej duše, súvisiacich so ženami vlastného rodu a prinesieme tému Divokej Matky, ako skutočnej podpory, starostlivosti a ochrany pre našu dušu.

Popoludňajšia časť stretnutia bude patriť prechodovému rituálu MENARCHÉ, s hlbokým odkazom ku koreňom nás, našich matiek a pramatiek. V posvätnosti rituálu zvedomíme dar vlastnej mesačnej krvi ako i dar svojej prirodzenej  ženskej cyklickosti. Prechod rituálom Menarché sa môže pre mnohé ženy stať cennou skúsenosťou  a inšpiráciou pre prípravu vlastného rituálu na oslavu mesačného cyklu pre svoje dcéry, či iné srdcu blízke dospievajúce dievčatá.

V prípade pekného počasia bude časť popoludňajšieho programu prebiehať v prírode

 

 

 

                     

 

Mohendžodáro a vnútorná Bohyňa

nový cyklus doobedných stretnutí s Mohendžodárom, tantrajógou a témou vnútornej Bohyne od apríla 2014

 
každý utorok od 10.00 do 12.00 hod 
8.apríl - 24.jún
Open Mind centrum Bratislava
 
Stretnutia voľne nadväzujú na doobedný dochádzkový kurz Mohendžodáro –tantrajóga pre ženy a je určený ženám, ktoré už čiastočne do kontaktu s Mohendžodárom a tantrajógou prišli, ale takisto ženám, ktoré láka spoznať a precítiť svoju vlastnú vnútornú Bohyňu a prizvať ju do svojho života ako jedinečnú sprievodkyňu na ceste svojej osobnej ženskej spirituality.
 
https://www.openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-a-vnutorna-Bohyna
 
 

 

ROZKVITANIE DO NEHY ( už prebehlo)

8.február 2014 SOBOTA  Open Mind Centrum  Bratislava https://openmind.sk/

 

Stretnutie venované mamám a dcéram, ponúkajúce možnosť zažiť hĺbku a dôležitosť  jedinečného prepojenia – Ženy Matky a Ženy (Dievčaťa) Dcéry na spoločnej Ceste vlastného Ženstva.

Vďaka zážitku z precítenia hlbokej obojstrannej spätosti, posilnením vzájomnej dôvery a objavením vlastnej Vnútornej Ženy môže v sebe Žena Matka naplno rozvinúť svoju schopnosť sprevádzať svoju Dcéru na jej ceste dozrievania v Ženu s hlbokým porozumením, múdrosťou a láskou a tak jej byť vzácnou spoločníčkou, priateľkou a pevnou oporou pri odkrývaní všetkých čarovných tajomstiev ,ktoré v sebe Cesta Ženy pre nás skrýva..

Stretnutím  spolusprevádzam s priateľkou Marianou "Maruškou" Kratochvílovou , humanisticky orientovanou psychoterapeutkou so zameraním najmä na dospievajúcu mládež a deti

Stretnutie bude prebiehať v čase od 14.00 do 18.00

https://openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Rozkvitanie-do-nehy

Príspevok 40 Eur ( dvojica)

prihlasovanie a bližšie informácie : www.openmind.sk

 

 

Sedem Klenotov Ženy - Úvodný (ochutnávkový ) seminár ( už prebehlo)

9.február 2014 NEDEĽA Open Mind centrum Bratislava  

 
Prebieha ako 4 hodinové stretnutie v čase od 15.00 do 19.00 hod. 
 
Viac o úvodnom intenzívnom seminári nájdete tu : https://tereza-ruth.webnode.sk/kurzy-a-seminare/uvodny-intenzivny-seminar/
 

https://openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Sedem-klenotov-zeny-uvodny-seminar

Príspevok 25 Eur
 
 

 

Pravidelné OSHO meditácie pre ženy a mužov

KAŽDÝ UTOROK Open Mind centrum Bratislava https://openmind.sk/

 

Pripravili sme pre vás večery s Oshovými meditáciami, každý utorok v čase od 18.00-20.00 hod.

 „Meditácia je stav bez myslenia. Je to stav čistého vedomia bez obsahu....Obvykle je naše vedomie zanesené nezmyslami rovnako ako keď je zrkadlo pokryté prachom...

.„Meditácia nesmie byť vynútené úsilie, pretože vynútená vec nás nikdy neurobí prirodzenými...je treba, aby sme to pochopili, lebo naša myseľ má prirodzenú schopnosť meditovať...Ak ste orientovaní na telo, existujú cesty ako dosiahnuť Boha prostredníctvom tela ,pretože aj ono patrí Bohu. Ak sa cítite orientovaní na srdce, potom je vašou cestou modlitba .Ak sa cítite orientovaní intelektuálne ,je vašou cestou meditácia. Moje meditácie sú však odlišné- určené pre všetky tri typy -je v nich mnoho tela, mnoho srdca a mnoho intelektu. Všetky tri spolu súvisia a všetky tri pôsobia na rôznych ľudí rôznym spôsobom. Telo, srdce, myseľ -všetky moje meditácie majú rovnaký smer- začínajú telom, prechádzajú srdcom, dosahujú myseľ a prekračujú ju...“

                                                                      Osho“ Oranžová kniha“

 

 CHAKRA DANCE (tanec čakier)....25.február

No Dimension (súfijský tanec srdca ) ....4.marec

Kundalini ( nová verzia )....11.marec

Chakra sounds ( zvuky čakier )....18.marec

Gaurishankar ( Everest )....25.marec

Nadabrahma ....1.apríl

 

https://openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Meditacie

                                    príspevok: 5 Eur                         

                                                                                                                    

 

MOHENDŽODÁRO-Nový dochádzkový kurz pre zažiatočníčky v Bratislave-OD MARCA 2014!

12.marec 2014 ,STREDA  Open Mind centrum Bratislava https://openmind.sk/

 

Doobedný dochádzkový kurz pre začiatočníčky prebieha  ako 4 mesačný kurz pozostávajúci zo 16tich na seba nadväzujúcich 2 hodinových stretnutí raz  týždenne- v stredu , v čase od 10.00 do 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie o dochádzkovom kurze nájdete tu : https://tereza-ruth.webnode.sk/kurzy-a-seminare/dochadzkovy-kurz/

https://openmind.sk/Podujatia-a-kurzy/Vsetky-kurzy/Mohendzodaro-tantrajoga-pre-zeny

 

príspevok : 136 Eur ( celý kurz )

www.openmind.sk

KURZ JE UŽ PLNE OBSADENÝ

 

 

 

MARIPOSA-Motýlia Žena ( tantrajóga pre pokročilé ) 

Každý druhý PIATOK ,18.00-21.00 ,Infocentrum Svätý Jur

 

 Dvojhodinové stretnutia s tantrajógou,tancom,tvorením a zdieľaním určené predovšetkým ženám ktoré absolvovali kurzy Mohendžodáro-tantrajógy pre ženy a cyklus celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY

Termíny najbližších  stretnutí :2014 :  10.január , 31.január, 14.február, 28.február,14.marec

Viac o skupine MARIPOSA (tantrajóga pre pokročilé) nájdete tu : https://tereza-ruth.webnode.sk/kurzy-a-seminare/ine/

Pokračovanie od septembra 2014 termíny budú včas zverejnené

 

príspevok : 12 Eur ( jednorázový vstup)

                               10 Eur ( po predplatení 10 stretnutí )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA HOUSE, Panenská 33, Bratislava