SEDEM KLENOTOV ŽENY

aktuálny cyklus od septembra 2016 na podstránke AKTUÁLNE

 

 cyklus celodenných zážitkových seminárov MOHENDŽODÁRO-tantrajógy pre ženy ,pozostávajúci zo siedmych na seba voľne nadväzujúcich stretnutí raz mesačne, v sobotu : 

                                                                                 1.stretnutie :  PREBÚDZANIE DIVOŠKY

                                                                                  2.stretnutie :  LÁSKYPLNÉ SRDCE

                                                                                  3.stretnutie :  MÚDROSŤ KŇAŽKY

                                                                                  4.stretnutie : ODOVZDÁVANIE

                                                                                  5.stretnutie : PRIJÍMANIE

                                                                                  6.stretnutie : LIEČENIE LONA

                                                                                  7.stretnutie : TANEC BOHYNE

 

Počas týchto stretnutí spoznávamejednotlivé ásany cvičenia MOHENDŽODÁRO- Príbeh ženstva  , Vnútorný zrak, Pohľad do vesmíru a Šťavnatá jóni.  Na záverečnom stretnutí spájame všetky štyri ásany do celku -Materského okruhu,-základnej zostavy cvičenia MOHENDŽODÁRO

 

Neodmysliteľnou súčasťou celodenných stretnutí sú OSHO meditačné techniky/KUNDALINI ,Dynamická meditácia ,NATARAJ,NADABRAHMA ,GOURISHANKAR, CHAKRA DANCE,CHAKRA SOUNDS ..atď../,spontánny tanec, masáže, jemné cvičenia a meditácie  na prehĺbenie kontaktu so svojou vnútornou ženou, no i hlbinné “katarzné“ programy na uvoľnenie vlastných“ nepoznaných“ a často potláčaných emócií, práca vo dvojici, so skupinou, zdieľanie svojej ženskej cesty v láskyplnom a chápavom prostredí ženského kruhu

 

 

Celodenné stretnutia prebiehajú ako uzatvorené skupiny ,čo znamená ,že počas rozbehnutého cyklu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujem vytvoriť bezpečné prostredie pre duchovnú  prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie ich vzájomných vzťahov a kontaktov.

 

O čom sú jednotlivé celodenné semináre :

 

PREBÚDZANIE DIVOŠKY

- cez pocit hlbokého zakorenenia precítime vyživenie vlastného tela energiou Matky Zeme

a intenzívnym zaťahovaním a uvoľňovaním svalov panvového dna- „dynamikou panvového  dna“ sa naučíme privádzať a rozprúdiť energiu v panve a precítiť svoje lono ako prameň  vlastnej tvorivej sily a ako domov La Loby- Divošky, ktorá prebýva v každej z nás

-prostredníctvom tanca a meditácie zostúpime hlboko do svojho vnútra, vedené Divoškiným hlasom, pokúsime sa ju precítiť, zažiť a prizvať do svojho života ako aj do nového tvoriaceho sa ženského kruhu

Meditačné techniky a cvičenia obsiahnuté v tomto stretnutí:

Dynamická meditácia, Dynamika panvového dna, Masáž vnútorných orgánov, Vnútorný úsmev, Cesta za Vnútornou Divoškou –vizualizácia/meditácia

 

LÁSKYPLNÉ SRDCE

-Jemnými meditačnými technikami, tancom, spevom a modlitbou a vďaka vlastnej úprimnej snahe zo srdca poďakovať ,milovať a odpustiť  prečistíme svoje srdce

-spojením nežnej sily srdca a ohnivej sily lona sa pokúsime precítiť stav hlbokého naplnenia celej svojej bytosti a vniesť ho do tvorivého procesu vyjadrenia seba samej ako i do láskyplného ženského kruhu

Meditačné techniky a cvičenia obsiahnuté v tomto stretnutí:

Dynamická meditácia, Vnútorný úsmev, Dynamika panvového dna,  úvod do 1.ásany cvičenia MOHENDŽODÁRO,  NO DIMENSION- sufijsky tanec srdca a iné.

 

 

MÚDROSŤ KŇAŽKY

-spojením 1. A 2:ásany cvičenia MOHENDŽODÁRO precítime hlboké súznenie lona,srdca a mysle . Vďaka dychovým cvičeniam a meditačným technikám nazrieme do vlastného vnútorného priestoru prostredníctvom svojho Tretieho oka..-dovolíme si naplno sa odovzdať Vedeniu Univerza a svoju dôveru vniesť do intuitívneho pohybu vlastného tela. ..

Meditačné techniky a cvičenia obsiahnuté v tomto stretnutí:

Dynamická meditácia, tanec silového zvieraťa,meditácia GAURISHANKAR,1 a 2.asany cvičenia MOHENDŽODARO a iné...

              

                                                                                                                        

ODOVZDÁVANIE

S úprimnou vďakou Univerzu  odovzdáme, pustíme a prečistíme všetko čo zaťažuje naše telo a dušu:

-spontánnym tancom, uvoľnením tela i emócií, meditáciami a cvičeniami, ale i stíšením a hlbokým ponorením sa do svojho srdca,  poďakovaním s úprimnou túžbou a snahou odpustiť a bezpodmienečne milovať..

Meditačné techniky a cvičenia obsiahnuté v tomto stretnutí:

Spontánny tanec, 1 a 2  ásany cvičenia   MOHENDŽODÁRO , Rituál Odovzdávania  a iné...          

 

 

PRIJÍMANIE

V spoločnom vedomom stíšení a vnútornom spomalení precítime prijímanie čistého Bieleho svetla. Naladíme sa na jeho jemnú, plynúcu energiu , poliečime ňou boľavé miesta svojej duše a presvetlíme svoje lono...Vo vzájomnom dôvernom kontakte si dovolíme byť prijímajúcimi a otvorenými k jemným dotykom v kruhu žien ako i k chápavému a láskyplnému vzájomnému zdieľaniu

Meditačné techniky a cvičenia obsiahnuté v tomto stretnutí:

 1,2,3 ásana cvičenia MOHENDŽODÁRO, meditácia NADABRAHMA,  Spontánny tanec a iné....

 

 

 

RADOSTNÉ LONO

Záverečnou,4.ásanou uzavrieme „Materský okruh“- základnú zostavu cvičenia MOHENDŽODÁRO ... Zameriame sa najmä na uvedomenie si a precítenie vlastnej sexuality a prostredníctvom imaginácie a tvorivosti si dovolíme vyjadriť ju a zdieľať v priateľskom zázemí ženského kruhu

Meditačné techniky a cvičenia obsiahnuté v tomto stretnutí:

KUNDALINI meditácia,1:2.3.4 ásana cvičenia   MOHENDŽODÁRO, spontánny tanec a iné...

 

 

TANEC BOHYNE

Záverečné stretnutie z cyklu  Sedem Klenotov Ženy , farebné, radostné a voňavé, na ktorom oslávime dar svojho Ženstva vírivým tancom Srdca a rituálom Zrodenie Bohyne, v ktorom precítime svoju jedinečnosť a  hlbokú prepojenosť s ostatnými ženami- Sestrami...

Poslednou, štvrtou ásanou uzatvoríme Materský okruh- základnú zostavu cvičenia MOHENDŽODÁRO a hlbokým ponorením do plynutia v jednotlivých ásanach  objavíme v cvičení silu posvätného rituálu...