Dochádzkový kurz

Prebieha ako 4 mesačný kurz pozostávajúci zo 16tich na seba nadväzujúcich 2 hodinových stretnutí,ktoré prebiehajú rez do týždňa  vo večerných,prípadne doobedných hodinách

Počas kurzu sa účastníčky oboznámia so štyrmi základnými ásanami Materského okruhu-základnej zostavy cvičenia MOHENDŽODÁRO:

                                                                 Príbeh ženstva

                                                                 Vnútorný zrak

                                                                 Pohľad do vesmíru

                                                                 Šťavnatá jóni

Každej ásane je venovaný jeden mesiac (štyri stretnutia)

 

Dochádzkové kurzy prebiehajú ako uzatvorené skupiny ,čo znamená ,že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujem vytvoriť bezpečné prostredie pre duchovnú  prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie ich vzájomných vzťahov a kontaktov.

 

Aktuálny dochádzkový kurz začína 13.novembra 2013 v centre Open Mind v Bratislave-viac v podstránke Aktuálne alebo www.openmind.sk