Iné

 

BAUBO - Divotance Ženskej Duše

 

"Tancujúca žena vyzerala magicky,pretože nemala vôbec hlavu,bradavky na prsiach boli jej oči a jóni boli jej ústa.Týmito ústami častovala Matku Zem pekne šťavnatými vtipmi...
Matka Zem sa smiala ,chichotala a nakoniec sa smiala plným brušným smiechom...
Tie dve sa smiali spolu ,malá brušná bohyňa 
BAUBO a mocná bohyňa- MATKA ZEM"
                                                                                                                     C.P.Estés- Ženy, ktoré behali s vlkmi

                                                                                                        

BAUBO Divotance Ženskej Duše je "divoká nespútaná tancovačka" na vlne nášho prebudeného Vnútorného ohňa a hlbokej Ženskej spirituality..,
kedy v slobodnom radostnom tanci naplno precítime svoje Lono ako nevyčerpateľný zdroj vlastnej tvorivej sily ,životnej inšpirácie a čistej radosti...
jedinečným a neopakovateľným" Divotancom ženskej duše" rozdúchame svoj Vnútorný oheň a jemnými cvičeniami a meditáciami na záver zvedomíme jeho liečivú silu najmä v oblasti panvy a panvového dna ako i v celom našom tele...

 

-pri vzniku BAUBO Divotancov ženskej duše som sa okrem iného cítila inšpirovaná Gabriellou Roth a jej 5 rytmami,vedená starobylou múdrosťou TANTRY a vlastnými skúsenosťami lektorky tantrajógy pre ženy...

aktuálne :

cena : 10 Eur

Stretnutia prebiehajú v Open Mind centre v Bratislave www.openmind  alebo Infocentre vo Svätom Jure

 

 

MARIPOSA Motýlia Žena

otvorená skupina pre pokročilé

podrobnejšie informácie na podstránke AKTUÁLNE

skupina prebieha v stredy v čase od 18.30 do 21.00 v priesore Atelier SOULART v Bratislave

 

 

Skupina určená najmä  ženám, ktoré absolvovali cyklus celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY, prípadne ženám, ktoré čiastočne poznajú Materský Okruh a cvičenie MOHENDŽODÁRO.

 Náplňou stretnutí je voľné nadväzovanie na program celodenných seminárov, postupné prehlbovanie jednotlivých ásan, dychových cvičení a meditácií , ktoré sa tak a vďaka svojej pravidelnosti  môžu stať  našou prirodzenou a každodennou súčasťou...

 Na stretnutiach pracujeme predovšetkým prostredníctvom spontánneho intuitívneho tanca a pohybových meditácií ,dychových cvičení a  jemných tantrických techník či  tantrajógových cvikov, prostredníctvom zdieľania slovom či dotykom -vo veľkej skupine ,v menších skupinkách či vo dvojiciach... Prostredníctvom výtvarného prejavu vstupujeme hlbšie do neprebádaných zákutí svojej duše a vo vedomom napojení na cyklus Luny a svojho menštruačného cyklu  znovuoživujeme a posilňujeme  svoju  vlastnú cyklickosť  ako jeden zo zdrojov našej ženskej jedinečnosti a sily...

 

 

 

OSHO meditácie pre ženy a mužov

 
 

CHAKRA DANCE

Obľúbená radostná pohybová meditácia podporujúca prehĺbenie spojenia s vlastným telom ako i vlastnými energetickými centrami – čakrami.
Kvalitu a jedinečnosť každej čakry vnesieme do spontánneho pohybu svojho tela a na záver, prostredníctvom prepojenia a zharmonizovania všetkých energetických centier (čakier) precítime hlboký pokoj, porozumenie a jednotu so sebou samým, so Zemou a Univerzom :-) Počas intuitívneho čakrového tanca si pripomenie naša Duša ľahkosť a slobodu prežívania ako v čase, keď sme ešte boli dieťaťom.
Meditácia je vhodná pre začiatočníkov, je veľmi jemná, povznášajúca a inšpirujúca :-)
Doporučujeme priniesť si voľné pohodlné oblečenie a tenkú nepriehľadnú šatku.

 

NO DIMENSION- súfijský tanec srdca

Krásna a veľmi obľúbená pohybová meditácia, hlboko inšpirovaná technikou vírivého tanca Sufi.
V prvej časti sa dokonale uzemníme vo svojom strede – Hare - centre našej tvorivej životnej sily, prostredníctvom “tanca štyroch svetových strán“. V druhej časti - v samotnom vírení si dovolíme doširoka otvoriť svoje srdce a s dôverou v jeho vedenie sa odovzdať Životu, ktorý sa točí okolo nás :-)
No Dimension je nádherná a oslobodzujúca meditácia, prostredníctvom ktorej môžme nahliadnuť do svojho Vnútra celkom inak ako by sme čakali :-) ...
Doporučujem priniesť si dlhú voľnú sukňu, ktorá sa krásne točí - ženám aj odvážnejším mužom :-)

 

KUNDALINI

Popri Dynamickej meditácii je Kundalini najznámejšiou Oshovou aktívnou meditáciou. Oproti Dynamickej meditácii, ktorá pracuje s jangovou energiou a je teda vybudzujúca a vhodná skôr na ráno, je Kundalini meditácia očistná vo svojej jinovej (ženskej) podstate a napriek tomu, že je aktívna, je upokojujúca a vhodná najmä na večer. 
Meditácia je rozdelená na 4 časti : v prvej časti uvoľňujeme telo i myseľ trasením, ktoré vychádza hlboko z nášho vnútra, v druhej časti necháme svoje telo vplynúť do vlastného intuitívneho pohybu, v tretej časti vstupujeme do samotnej meditácie - stíšenia a hlbokého naladenia na svoj vnútorný priestor, a v štvrtej časti, ktorou je záverečná relaxácia, nechávame „dosadnúť“ účinky meditácie v našom tele. Meditácia je vhodná pre každého, kto chce „vytriasť svoju hlavu aj celé telo“ po náročnom dni, a rovnako ako začiatočníci si ju určite užijú aj „znalci“ Oshových či iných meditačných techník.
Doporučujeme priniesť si voľné pohodlné oblečenie a tenkú nepriehľadnú šatku.

 

CHAKRA SOUNDS

V tejto krásnej hlboko harmonizujúcej meditácii pracujeme so svojim hlasom, prostredníctvom ktorého prenášame svoje vedomie spolu s hudbou do jednotlivých čakier. Vďaka tomu sa naše čakry harmonizujú, liečia a prirodzene otvárajú.... Meditácia nás môže preniesť do hlbokého vnútorného ticha a porozumenia, patrí medzi pokojné (statické) meditácie a je vhodná pre každého...
Odporúčam priniesť si pohodlné voľné oblečenie a tenkú šatku na oči. 
ČAKRY sú energeticko-informačné centrá v ľudskom tele a spájajú jemnohmotné telo človeka s jeho telom fyzickým. Funkciou čakier je prijímať, premieňať a rozvádzať najrôznejšie druhy energie do celého tela. Rozlišujeme sedem čakier, z ktorých každá vysiela vibrácie v jednej zo základných farieb (zodpovedajúcim jej úlohe) a vzťahuje sa k určitým orgánom a oblastiam tela. Každá čakra tiež riadi zvláštnosti ľudského správania a rozvoja a je nimi takisto spätne ovplyvňovaná. Spodné čakry rotujú pomalšie a vzťahujú sa k základným ľudským požiadavkám a citom. Jemnejšie energie horných čakier zodpovedajú vyšším duševným a duchovným snahám a schopnostiam človeka.

                                                       

GAURISHANKAR

Nádherná “mäkká“ sediaca technika zameraná predovšetkým na podporu Tretieho oka (6.čakry).
Skladá sa opäť zo štyroch častí - v prvej časti prostredníctvom špeciálneho spôsobu dýchania nadobudneme pocit, akoby sme sa odrazu ocitli vysoko na hore Gaurishankar - (Mont Everest). V druhej časti uprene pozorujeme plameň sviečky, čím výrazne centrujeme našu pozornosť a energiu do oblasti Tretieho oka - hornej časti tváre a stredu čela... V tretej časti vnesieme prebudenú energiu Tretieho oka do veľmi jemného, samovoľného pohybu tela, ktorý nazývame Latihan. Je to hlboko intuitívny, samovoľný a liečivý pohyb, ktorý sa jednoducho „deje“ a my zostávame iba jeho vedomými pozorovateľmi... Záverečnou časťou je relaxácia, neodmysliteľná časť každej Oshovej meditačnej techniky...
Gaurishankar je prenádherná meditácia, zjemňujúca naše vnímanie, prehlbujúca intuíciu a spojenie s vlastným telom... 

 

NADABRAHMA

Stará tibetská technika, hlboko upokojujúca a liečivá.... ( Nádí- cesta, Brahma -Božstvo) 
Meditácia je sediaca, trvá hodinu, a je rozdelená na tri fázy. Doporučuje sa robiť na prázdny žalúdok.
Prvou fázou je tzv. humming, ktorým vytvárame hlasnú vibráciu, prechádzajúcu celým telom a jednotlivými energetickými centrami -čakrami. Táto vibrácia pôsobí na naše čakry veľmi harmonizujúco a zjednocuje ich vyžarovanie... 
Druhá fáza je rozdelená na dve časti - v prvej sa sústredíme na odovzdávanie (čistenie, púšťanie) z nižších energetických centier, aby sme následne - v druhej časti - precítili prijímanie v prepojení s vyššími energetickými centrami.
Záverečnou treťou časťou je neodmysliteľná relaxácia.