Úvodný intenzívny seminár

Prebieha ako 4 hodinové stretnutie v popoludňajších, prípadne podvečerných  hodinách ako úvodný, ochutnávkový zážitkový seminár  pre ženy, ktoré oslovila tantrajóga a cvičenie MOHENDŽODÁRO.

Počas stretnutia, vedené intuíciou a vlastnou ženskou prirodzenosťou vplynieme ako voda do spontánneho tanca/ pohybu svojho tela, podporíme  vnútorný oheň a následne spočinieme v pokojnom tlkote vlastného  srdca...

V  meditácii precítime svoje Lono a  spojenie s maternicou prehĺbime vedomou očistou a sebaliečením...

Prostredníctvom tanečnej meditačnej techniky roztancujeme svoju  životodárnu  silu  a svoje telo zvnútra zahalíme farbami našich čakier...

... ukotvené hlboko v Matke Zemi, odovzdané tvárou k Nebesám, s otvoreným láskyplným srdcom...
V kruhu zdieľania  si dovolíme ozajstne hovoriť  a ozajstne načúvať... s otvorenosťou, pokorou a prijatím...                         

 Na záver si porozprávame o základných  princípoch tantrajógy pre ženy  a  tantrajógového cvičenia Mohendžodáro ...