Posvätné tantrické cvičenie

Názov tohto nádherného ,tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo  Daro, popri povodí rieky Indus na území dnešného Pakistánu, z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.).

V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku, krajinu viedli ženy- kňažky a svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení.

Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a opätovne ,po každej záplave si svoje Mohenjo daro nanovo vystavali a žili v ňom naďalej.

Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií  pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo vystavať.