Účinky cvičenia

Čím dlhšie sa žena cvičeniu MOHENDŽODÁRO venuje, tým viac dostáva možnosť precítiť a pochopiť význam jednotlivých ásan a tak preniknúť hlboko k samotnej podstate MOHENDŽODARA,ktoré sa tak stáva posvätným rituálom, vďaka ktorému sa napájame na najstaršiu tantrickú energiu. MOHENDŽODÁRO zostáva takmer neoddeliteľnou súčasťou každej ženy, ktorá mu otvorí svoje srdce.

Prostredníctvom 9 ásan(pozícií) : Príbeh ženstva, Vnútorný zrak, Pohľad do vesmíru, Šťavnatá jóni, tajomstvo života, Odovzdanie, Dávanie mlieka, Špirála života, Bohyňa Matka prebúdza žena v sebe jednotlivé aspekty svojej vnútornej ženy.

MOHENDŽODARO nás učí prebudiť v oblasti panvy sexuálnu energiu a prostredníctvom jednotlivých ásan  ju priviezť do každučkého zákutia vlastného tela, čím sa skvalitňuje a narastá naša životná, tvorivá sila.

Naše telo tak zostáva dokonale vyživované zvnútra ,z našej panvy ,z vlastného lona...

Dynamikou panvového dna sa prekrvuje a výrazne energetizuje oblasť vagíny (jóni) čo predchádza množstvu zápalových ochorení, vzniku myomov, cýst...