Nová akcia

30.09.2013 22:07

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.